ЈКСП „КОМСТАН“

Основни подаци

Назив: ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМСТАН, ТРСТЕНИК
ПИБ: 101306946
МБ: 07154780
Датум оснивања: 30.6.1993.
КД: 3600 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде