ЈКСП „КОМСТАН“

Актуелна документа

СТАТУТ

Статут ЈКСП Комстан – Трстеник

ОДЛУКЕ

Одллука о оснивању

Одлука о водоводу и канализацији

Измена и допуна одлуке о водоводу и канализацији

Одлука о поверењу послова смећа

Одлука о управљању комуналним отпадом

Одлука погребне делатности

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки 2020

Правилник о заштити података о личности – именовано лице-Поповић Јасна, naplata@komstan.rs, 037/713-052 lok 20

ЦЕНОВНИЦИ

Ценовник за комуналне услуге

Ценовник за погребне услуге

Ценовник комуналних и погребних услуга за 2022 год. са пратећим решењима о примени

Ценовник погребних и комуналних услуга за 2023 год. са пратећим решењима о примени

Решење – Одлукоа о утврђивању цена комуналних услуга 2024

Нови ценовник за кориснике у затвореном кругу 2024

ИЗВЕШТАЈИ

Извештај о испитивању квалитета воде фебруар 2022

Извештај о испитивању квалитета воде март 2022

Извештај о испитивању квалитета воде април 2022

Извештај о испитивању квалитета воде мај 2022

Извештај о испитивању квалитета воде јун 2022

Извештај о испитивању квалитета воде јул 2022

Извештај о испитивању квалитета воде август 2022

Извештај о испитивању квалитета воде септембар 2022

Извештај о испитивању квалитета воде октобар 2022

Извештај о испитивању квалитета воде новембар 2022

Извештај о испитивању квалитета воде децембар 2022

Извештај о испитивању квалитета воде јануар 2023

Извештај о испитивању квалитета воде фебруар 2023

Извештај о испитивању квалитета воде – Почековина 2022

Извештај о испитивању квалитета воде – Почековина 2022-2

Извештај о испитивању квалитета воде – Почековина-септембар 2022

Извештај о испитивању квалитета воде – Почековина-октобар 2022

Извештај о испитивању квалитета воде – Почековина-новембар 2022

Извештај о испитивању квалитета воде – Почековина-децембар 2022

Извештај о испитивању квалитета воде – Почековина-јануар 2023

Извештај о испитивању квалитета воде – Почековина-фебруар 2022