Актуелна документа

ОДЛУКЕ


Одллука о оснивању

Одлука о водоводу и канализацији

Измена и допуна одлуке о водоводу и канализацији

Одлука о поверењу послова смећа

Одлука о управљању комуналним отпадом

Одлука погребне делатности

Правилник о ближем уређивању поступка Јавних Набавки

Правилник о заштити података о личности – именовано лице-Поповић Јасна, naplata@komstan.rs, 037/713-052 lok 20

ЦЕНОВНИЦИ

Ценовник за комуналне услуге

Ценовник за погребне услуге

Ценовник комуналних и погребних услуга за 2022 год. са пратећим решењима о примени

ИЗВЕШТАЈИ

Извештај о испитивању квалитета воде фебруар 2022

Извештај о испитивању квалитета воде март 2022

Извештај о испитивању квалитета воде април 2022

Извештај о испитивању квалитета воде мај 2022

Извештај о испитивању квалитета воде јун 2022