ЈКСП „КОМСТАН“

О Нама

Наша мисија је: континуирано снабдевање здравом пијаћом водом. Очување квалитета животне средине одвођењем отпадних вода, одржавањем чистоће и зелених површина. Побољшање квалитета свих осталих услуга које пружамо на задовољство корисника.

За 5 година ЈКСП “Комстан” ће бити у стању да обезбеди континуирано и поуздано снабдевање водом и одвођење отпадних вода у већини насељених места у општини Трстеник.
Корисницима ће пружати услуге на највишем могућем нивоу у техничком смислу захваљујући реконструкцији водоводне мреже. Имаћемо адекватну квалификациону структуру и обученост кадрова и створићемо пожељне и пријатне услове за рад сваком раднику.