Пословање

ОПШТИ АКТИ
Правилник јавне набавке

План јавних набавки 2021

План набавке на које се закон не примењује

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2016     2017     2018     2019  

2020s   2020    2021s     2021

2022 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ
2015 ФИ Ревизор     2016 ФИ Ревизор

2017 ФИ Ревизор     2018 ФИ Ревизор

2019 ФИ Ревизор     2020 ФИ Ревизор

2021 ФИ Ревизор

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 1. КВАРТАЛ 2022.ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

Одлука и извештај о пословању 2021 Ревизор

КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА

Табеларни приказ броја запослених

ИНФОРМАТОР

Информатор о раду