ЈКСП „КОМСТАН“

Пословање

 

ОПШТИ АКТИ
Правилник јавне набавке 2020

План јавних набавки 2021

План набавке на које се закон не примењује 2021

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

2016     2017     2018     2019  

2020s   2020    2021s     2021

2022    2023    2024

Ребаланс програма коришћења субвенција за 2019

Први ребаланс програма коришћења субвенција за 2022

Измена и допуна (ребаланс) програма пословања за 2022

Прва измена и допуна програма пословања за 2023

Прва измена и допуна Програма коришћења субвенција за 2023

Решење Прва измена и допуна Програма пословања ЈКСП Комстан Трстеник за 2023 годину са Првом изменом и допуном коришћења субвенција

 
 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

2015 ФИ Ревизор     2016 ФИ Ревизор

2017 ФИ Ревизор     2018 ФИ Ревизор

2019 ФИ Ревизор     2020 ФИ Ревизор

2021 ФИ Ревизор     2022 ФИ Ревизор

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 1. КВАРТАЛ 2022.ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2. КВАРТАЛ 2022.ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 3. КВАРТАЛ 2022.ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 4. КВАРТАЛ 2022.ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 1. КВАРТАЛ 2023.ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2. КВАРТАЛ 2023.ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 3. КВАРТАЛ 2023.ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 4. КВАРТАЛ 2023.ГОДИНЕ

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

Одлука и извештај о пословању 2021 Ревизор

Извештај о пословању 2022

Закључак о усвајању Извештаја о пословању ЈКСП Комстан за 2022 годину

 

КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА

Табеларни приказ броја запослених

План управљања ризицим од повреде принципа родне равноправности

План управљања ризицим од повреде принципа родне равноправности 2023

План управљања ризицим од повреде принципа родне равноправности 2024

 

ИНФОРМАТОР

Информатор о раду