ЈКСП „КОМСТАН“

РJ погребне услуге

Радна јединица погребне услуге

У свом саставу има укупно 12 /дванаест/ запослених који се старају о сахрањивању преминулих лица на Старом и Новом градском гробљу у Трстенику, одржавању гробаља и извођењу грађевинских и других радова.

Пословна политика предузећа је да грађанима помогне и буде на услузи у најтежим тренуцима сваког дана у години. Погребна делатност је организована од одређивања гробног места, заказивања термина сахрана, смештаја у капелу, ископа раке, преноса до места сахране и сахрањивања са формирањем хумке, поправке и уређења хумке до сакупљања посмртних остатака страдалих лица. Према жељи, корисницима је на располагању капела за смештај покојника, чајна кухиња и сала за помен. По потреби врши се ексхумација на градским и сеоским гробљима по Решењу надлежних органа.

Површина Старог гробља је 21.544 м² и нема могућности за додатно проширење. Ново гробље тренутно заузима површину 25.712 м² и има могућности за проширење. Закључно са мартом 2019. године на гробљима је евидентирано 4865 корисника гробних парцела који се старају о великом броју сахрањених лица. Ново гробље је капацитета 3290 гробова / у употреби од 1987. год./ што задовољава потребе до краја 2019. године. Додатни капацитети оствариће се на истој локацији проширењем западно и јужно од капеле.

У протеклих пет година / 2014 – 2018 год./ обављено је 725 сахрана / 245 на Старом и 480 на Новом гробљу/. У истом периоду пратећи објекти на гробљима коришћени су за 430 помена и 105 услужног смештаја покојника који су сахрањени на другим гробљима. Присутна је тенденција великог пораста броја преминулих лица /са просечних 120 на 166 сахрањених у 2017. години /.

Редовно се чисте гробна поља и прилаз гробљу од смећа и папира, затим чишћење травњака, ограде, сечење шибља и растиња, редовно кошење травњака и прилаза травокосачицом и тримерима. Сакупљање и одвоз траве и смећа, чишћење стаза и тротоара унутар гробних поља, чишћење главних саобраћајница, прање прилазних саобраћајница вршимо редовно и ванредно за дан мртвих / задушнице/. Свакодневно је прање санитарног чвора и чишћење грађевинско-архитектонских објеката на гробљу. Извођење грађевинских, занатских, каменорезачких и др. радова врши се уз одобрење и евидентирање од стране “Комстана”.

 

Посебна пажња усмерена је на редовном одржавању постојећих објеката, инфраструктуре и техничких средстава у циљу спречавања пропадања истих. У централној зони Старог гробља не постоје планско и габаритно стандрадизована и уређена гробна поља. Интензивно се ради на планској документацији за уређивање комплетног комплекса и обезбеђивању простора за проширење Новог гробља.