Саопштење за јавност 02.06.2022

Саопштење за јавност 02.06.2022

У овиру својих редовних-планских активности на одржавању водоводног система за водоснабдевање територије Града Крушевца са сеоским насељима, као и као и Општине Алексакдровац, Ћићевац, Варварин и део Општике Трстеник, ЈКП Водовод Крушевац планира извођење радова на магистралном цевоводу Ø1000 којим се вода транспортује од Постројења за прераду воде у Мајдеву до потрошача. Предвиђени рок за обављање радова је од 04.06.2022 до 10.06.2022. У том периоду вршиће се снабдевање становништва пијаћом водом помоћу покретних цистерни.

ЈКСП Комстан ћe возилом Рег ознака TS 046-РМ снабдевати следећа насеља по утврђеном распореду и то:


• Стари Трстеник, 08:00 до 09:15

• Стопања, 09:30 до 11:00

• Бресно Поље, 11:00 до 12:30

• Глободер, 12:45 до 13:45

• Мачковац, 13:45 до 14:45

• Кошеви, 15 :00 до 1 Б:30

• Мачковац, 16:45 до 17:30

• Глабодер, 17 : 3 0 до 18:15

• Бресно Поље, 18:30 до 19:15

• Стопања, 19: I5 до 20:15

• Стари Трстеник, 0:20 до 21:00

Моле се грађани да буду стрпљиви и да за своје потребе обезбеде неопходне количине воде за поменути период.

С поштовањем,

ЈКСП Комстан