Саопштење за јавност 07.04.2023

Саопштење за јавност 07.04.2023

Поштовани корисници,

У циљу унапређења пословног процеса доставе рачуна за услуге које пружа ЈКСП “Комстан” Трстеник, чинећи услугу бржом и лакше доступном за кориснике услуга  омогућили смо попуст свим корисницима који примају рачун у дигиталном облику путем електронске поште (e-mail).

Oвај начин доставе рачуна доступан је свим корисницима, новим и постојећим, без обзира да ли је реч о физичким или правним лицима.

Почев од мартовског обрачуна за комуналне услуге одобраваће се попуст у износу од 50,00 динара свим корисницима који поднесу захтев за доставу рачуна на e-mail адресу. Захтев за доставу рачуна на e-mail адресу можете попунити на шалтеру рекламација у просторијама предузећа у ул.Живадина Апостоловића бр.8 у Трстенику или доставити попуњен захтев на e-mail адресу komstan@komstan.rs

Овај захтев можете наћи и на сајту предузећа komstan.rs у менију Корисници-Прописи и докумета, под називом Захтев за пријем рачуна на e-mаil.

На овај начин сви заједно доприносимо очувању животне средине тиме што чувамо наше шуме и смањујемо количине папирног отпада.

С поштовањем