Саопштење за јавност 23.05.2023

Саопштење за јавност 23.05.2023

О Г Л А Ш А В А

УСМЕНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ТРАВЕ НА ОБЈЕКТИМА «ЗВЕЗДАН» И «ПРЊАВОР»ЗА 2023.ГОДИНУ

Надметање ће се одржати дана 22.05.2023.године (понедељак) на објекту «ЗВЕЗДАН» са почетком у 10,00 часова. Право надметања имају правна и физичка лица која положе депозит 20% од почетне цене.

Када се на надметању достигне понуђена цена која је већа за 100% од почетне цене учесници у надметању су дужни да уплате ново учешће сразмерно достигнутој цени. Кауција се уплаћује Комисији за спровођење надметања на дан надметања уочи почетка усменог јавног надметања. Учесник на надметању дужан је да излицитирану закупнину исплати одмах. Трава на објектима се може разгледати сваког радног дана у времену од 08,00 до 15,00 часова уз најаву доласка на објекат. У случају да не успе лицитација траве на једном или оба објекта, комисија ће извршити продају траве непосредном погодбом.

Непосредна погодба спровешће се дана 23.05.2023.године са почетком у 10,00 часова на објекту “Звездан”.

Све информације се могу добити на телефон 063/662-715.

С поштовањем,

ЈКСП Комстан Трстеник