ЈКСП Kомстан
ЈКСП Kомстан
Трстеник
Трстеник
Добродошли
Добродошли
На нашу презентацију
На нашу презентацију

О НАМА

Основни подаци

Назив: ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМСТАН, ТРСТЕНИК ПИБ: 101306946 МБ: 07154780 Датум оснивања: 30.6.1993. КД: 3600 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Историјат

Јавно комунално стамбено предузеће „КОМСТАН“ са п.о. Трстеник, формирано је Одлуком СО Трстеник број 352-41/93 од 12.05.1993.године, и то спајањем Јавног комуналног предузећа „КОМУНАЛАЦ“ и Јавног предузећа за стамбене услуге Трстеник. Јвно комунално предузеће „Комстан“...

Менаџмент

Оснивач: ОПШТИНА ТРСТЕНИК (100,00%) Руководство: – Милан Стојић дипл. економиста -директор _ – Слађана Алексић дипл. економиста -помоћник директора _ – Ранко Стевановић дипл. инж. маш. – извршни директор _ – Душан Петковић дипл. правник...

Пословање

ОПШТИ АКТИПравилник јавне набавке План јавних набавки 2021 План набавке на које се закон не примењује   ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2016     2017     2018     2019   2020s   2020    2021s...

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Саопштење за јавност 23.05.2023

О Г Л А Ш А В А УСМЕНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ТРАВЕ НА ОБЈЕКТИМА «ЗВЕЗДАН» И «ПРЊАВОР»ЗА 2023.ГОДИНУ...
Више информација "Саопштење за јавност 23.05.2023"

Саопштење за јавност 18.05.2023

Обавештавају се грађани да ће 19. 05.2023. године, због интервенције на фекалној црпној станици у Бељицима, доћи до искључења воде...
Више информација "Саопштење за јавност 18.05.2023"

Саопштење за јавност 17.05.2023

О Г Л А Ш А В А УСМЕНО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ТРАВЕ НА ОБЈЕКТИМА «ЗВЕЗДАН» И «ПРЊАВОР»ЗА 2023.ГОДИНУ...
Више информација "Саопштење за јавност 17.05.2023"